Kancelaria Adwokacka Magdaleny Wywiał- Musielak świadczy usługi prawnicze m. in. z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa pracy.

Ponadto oferuje pełną obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 
Pomoc prawna na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje w szczególności: 

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym-  na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie rokowań, negocjacji a także reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych (rozwody, separacje, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska,);
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym w postępowaniu karnym;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym, zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;

 

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych:

Świadczona pomoc prawna na rzecz podmiotów gospodarczych obejmuje m. in.

 • reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym-  na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • udział w negocjacjach;
 • doradztwo prawne,
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.